Slechts 18% van de Chinese bevolking ziet de klimaatverandering als een groot probleem

klimaatverandering, China, uitstoot

Als het gaat om de klimaatverandering dan interesseert het de meeste mensen van de Chinese bevolking niet veel is gebleken uit een onderzoek.

Dit onderzoek werd gehouden door de in VS gelegen Pew onderzoekcentrum en uit dit onderzoek kwam naar buiten dat slechts één vijfde van de Chinese ondervraagde de klimaatverandering beschouwen als een zeer ernstig probleem, een daling van 23% in vergelijking met het onderzoek van vijf jaar geleden. De ondervraagden in China en de VS (’s werelds grootste uitstoters van broeikasgassen) waren minder bezorgd over de klimaatverandering dan het mondiale gemiddelde. In de VS zei 45% van de respondenten die werden gevraagd over de klimaatverandering dat zei die beschouwen als een ‘’zeer ernstig probleem’’, dit in vergelijking met het globale gemiddelde van 54%.

In een verwante index die Pew aan de rangschikking van de nationale bezorgdheid over het klimaat had gemaakt  kwam ook naar buiten de Chinezen in vergelijking met de Amerikanen zich iets meer betrokken voelen over de kwestie maar ondanks dit bleven ze ver achter landen zoals Brazilië en India.

Het nieuwe rapport is gebaseerd op enquêtes van meer dan 45.000 volwassenen in ongeveer 40 landen. In veel opzichten biedt het verslag van Pew een complexe en soms tegenstrijdige opvatting over de dreiging van broeikasgassen naar de atmosfeer en het veranderen van het klimaat, al deze informatie naar buiten een paar weken voor de klimaat besprekingen in Parijs.

Een overgrote meerderheid van de ondervraagden (ongeveer 80%) zeiden dat ze het idee steunden van hun land om de uitstoot van broeikasgassen te beperken als onderdeel van een akkoord in Parijs maar daar tegenover stond ook een dalende bezorgdheid die werd geuit over de algemene gevolgen van de klimaatverandering op hun leven.

Naast China zeiden minder respondenten in andere grote Aziatische economieën zoals Zuid-Korea, Japan en Indonesië dat ze de klimaatverandering als een ‘’zeer ernstig’’ probleem beschouwen bleek uit de enquête dit in tegenstelling tot vijf jaar geleden. Maar een ruime meerderheid van de ondervraagden in China (ongeveer driekwart van de ondervraagden) zijn toch enigszins bezorgd over de klimaatverandering dit is in overeenstemming met de wereldwijde uitslagen.

Volgens Pew zien een meerderheid van de in alle naties ondervraagden klimaatverandering als een ernstig probleem. Op het zelfde moment zei een groeiende groep in China ook dat de klimaatverandering geen groot probleem is. Ruim 19% van de ondervraagden in China zei dat de wereldwijde klimaatverandering geen ‘’ernstig’’ probleem is dit jaar en deze uitslag staat weer tegen over de 6% in 2010 die de klimaatverandering als geen ‘’ernstig’’ probleem bestempelde.

De overheid van China zei dat het voornemens heeft om de piek CO2-uitstoot tegen 2030 te verlagen, zo niet eerder en zo zijn ze in China ook al begonnen aan het bouwen van een infrastructuur op basis van hernieuwbare energie zoals wind- en waterkracht.

Suggestie

Het nieuws dat China het één-kind beleid gaat laten vallen wordt door vele be...